Kosten

De kosten van ons bureau maken deel uit van de schade en zijn op grond van artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek verhaalbaar op de aansprakelijke verzekeraar. Onze bijstand kost u daarom niets, aangezien in de meeste gevallen deze kosten voor rekening van de verzekeraar komen.

Bij uitzonderingen, bijvoorbeeld in geval van gedeeltelijke eigen schuld, kunnen aparte afspraken hierover gemaakt worden zodat u vooraf zekerheid hebt over uw bijdrage in deze kosten.